Algemene voorwaarden

Voordeelstore.nl handelt in naam van Voordeelstore.nl VOFIdentiteit

Bedrijfsnaam: Voordeelstore.nl VOF
Vestigingsadres: Lamsoor 9A unit 3, 9738AL te Groningen
E-mailadres: info@tt-products.nl
KvK-nummer: 81764782
Btw-nummer: NL862212212B01Prijzen en informatie

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Wij niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van uw beeldschermkwaliteit. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst worden gemeld.

Uitvoering overeenkomst

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze en binnen welke termijn levering zal plaatsvinden. Levering vindt in ieder geval plaats binnen 30 dagen. Wanneer goederen niet (tijdig) leverbaar zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kunt u akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of het aangeboden alternatief, of u kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Herroepingsrecht

Nadat u (of een ander voor u) de goederen heeft ontvangen kunt u binnen 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1 hieronder), maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de goederen te beoordelen mag u het testen zoals in een fysieke winkel. Gaat het beoordelen verder dan hiervoor nodig is, dan bent u aansprakelijk voor de eventuele hierdoor ontstane waardevermindering. Houdt u zich daaraan, dan krijgt u het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending onverwijld en binnen 14 dagen terug. Na uw melding van herroeping dient u de goederen binnen 14 dagen naar ons terug te sturen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Betaling

U dient de betaling volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethode te voldoen. Voldoet u niet aan de betalingsverplichting, dan stellen we u hiervan op de hoogte en heeft u nog 14 dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn bent u over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd om de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Garantie en conformiteit

Bij ons heeft u recht op de wettelijke garantie. Wij staan ervoor in dat de goederen voldoen aan de vermelde specificaties en kwaliteitseisen die u mag verwachten.

Klachten

Als u een klacht heeft, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten (zie bovenstaande contactgegevens). Wij behandelen uw klacht zo snel mogelijk en u krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze ook voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die u op grond van het dwingende recht van uw woonplaats geniet onverlet. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met u worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

[ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

© 2024 Voordeelstore.nl, Alle rechten voorbehouden.

  • Apple Pay
  • iDEAL
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa

  Login

  Wachtwoord vergeten?

  Heb je nog geen account?
  Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.